Tillitsvalgte

Periode: 24.04.2022 - april 2023

 

Forstanderskapet:

Leder Anne Lise Lien Valgt blant innskyterne
Nestleder Harald Sehm Valgt blant innskyterne
Medlem Ingrid Karin Solhjem Valgt blant innskyterne
Medlem Harry Kallar  Valgt blant innskyterne
Medlem Arnljot Worseth fra Teknisk Fagforening 8
Vara Gunnar Berntsen fra Teknisk Fagforening 8
Medlem Per Erik Kufås fra Buss- og Sporveisarbeidernes Forening
Vara Tor Sandstad fra Buss- og Sporveisarbeidernes Forening
Medlem Svein Olav Aarlott fra Fagforbundet Trondheim 069
Vara Toril Indergård fra Fagforbundet Trondheim 069
Medlem ??? fra Trondheim Brannkorpsforening
Vara Jørgen Walsøe fra Trondheim Brannkorpsforening
Styreleder
Nestleder Styret
Per Lund
Monica Lundager

 

Medlem Dagny S. Wanvik Valgt av ansatte Personellservice
Vara Wenche A. Storrø Valgt av ansatte Personellservice

Styret:

Styreleder

Per Lund

 

Nestleder

Monica Lundager

 

Medlem

Kjell Øyvind Arntzen

 

Medlem

Anne Spjelkavik

 

Medlem

Erik Michelsen

 

Medlem

Tone Carina Loraas

Valgt av ansatte Personellservice

 

Valgkomiteen:

Medlem

Anne Lise Lien

 

Medlem Harald Sehm

 

Medlem Harry Kallar