Helge Melkvik, Daglig leder

Daglig leder informerer

Det skjer mye rundt oss. Heldigvis har Personellservice medlemmer som enten arbeider i, eller er pensjonister fra offentlig sektor. Vi har heller ingen bedrifter som medlemmer. Vi er tross alt blant de heldige, selv om mange står i krevende og viktige jobber til fellesskapet beste.
Det er nok tøffere for de som har måttet stenge dørene,og som opplevde at livsgrunnlaget bare forsvant over natten.

 

Vi stenger ekspedisjonen 
Vi deltar i dugnaden og stenger ekspedisjonslokalet for besøk selv om vi er på jobb. De fleste av oss  arbeider nå hjemmefra men hjelper deg akkurat som før via telefon eller e-post. Har du et prekært ærend som krever at du må innom oss – avtal tid så løser vi det.

Hva gjør vi med renten? 
Alle bankene setter ned rentene både på lån og innskudd nå. Innskuddsrentene i bankene er på vei mot eller betydelig under 1%.
Vi vil også endre rentene. Vi har valgt å se begge endringene under ett, prislister og nettsider er oppdatert. Det at vi bruker litt tid på endringen betyr ikke at våre medlemmer med lån må vente tilsvarende lenger. Vi kommer til å endre uten varslingsfrist, og ny rente vil gjelde fra 02. april

Til våre svært mange trofaste innskuddskunder vil endringen skje med to måneders varsel, dermed beholder du 2% innskuddsrente til 26. mai. Vi lover at du fortsatt skal ha en meget god rente sammenlignet med bankene etter den tid også. Det skal lønne seg å være medlem i Personellservice.
Nye sparekonti vil få ny rente fra 02. april.

Er du eller ektefelle/samboer berørt av permittering?
Vi har alltid stilt opp for våre medlemmer, og gjør selvsagt det nå også. Er du berørt? Ta kontakt så finner vi en løsning.

 

Topp innskuddsrente!

Les om Smart Spart her