Tillitsvalgte

Periode:   26/04-2019 – april 2020)
Forstanderskapet:
Medlem valg av innskyterne. Harald Sehm
 Medlem valg av innskyterne.  Anne Lise Lien
Medlem valg av innskyterne. Ingrid Karin Solhjem
 Medlem valg av innskyterne. Anne Spjelkavik
Medlem fra Ing. vesenets fagforening Arnljot Worseth
Vara fra Ing. vesenets fagforening Gunnar Berntsen
Medlem fra BSF/BSV Per Erik Kufås
Vara fra BSF/BSV Bente Elshaug
Medlem fra Fagforbundet Trondheim Svein Olav Aarlott
Vara fra Fagforbundet Trondheim Toril Indergård
Medlem fra Brannkorpsforeningen Erik Michelsen
Vara fra Brannkorpsforeningen Jørgen Walsøe
Medlem valgt av PTs ansatte Annelise Øwre
Medlem valgt av PTs ansatte Liv Strømme Hugnes
Vara valgt av PTs ansatte Dagny Wanvik
Leder i forstanderskapet Anne Spjelkavik
Nestleder i forstanderskapet Harald Sehm
Styret:
Medlem Håvard Karlsen
Medlem Karin Skogan Holm
Medlem Monica Lundager
Nestleder Per Morten Brobakke
Styreleder Per Lund
Ansatte rep Gudmund Sommervold
Vara ansatte rep Christer Nævdal
Valgkomiteen:
Medlem Anne Lise Lien
Medlem Anne Spjelkavik
Medlem Liv Strømme Hugnes