Tillitsvalgte

Periode:   22/04-2022 – april 2023)
Forstanderskapet:
Medlem valg av innskyterne. Harald Sehm
 Medlem valg av innskyterne.  Anne Lise Lien
Medlem valg av innskyterne. Harry Kallar
 Medlem valg av innskyterne. Ingrid Karin Solhjem
Medlem fra Ing. vesenets fagforening Arnljot Worseth
Vara fra Ing. vesenets fagforening Gunnar Berntsen
Medlem fra BSF/BSV Per Erik Kufås
Vara fra BSF/BSV Tor Sandstad
Medlem fra Fagforbundet Trondheim Svein Olav Aarlott
Vara fra Fagforbundet Trondheim Toril Indergård
Medlem fra Brannkorpsforeningen Erik Michelsen
Vara fra Brannkorpsforeningen Jørgen Walsøe
Medlem valgt av PTs ansatte Annelise Øwre
Medlem valgt av PTs ansatte Liv Strømme Hugnes
Leder i forstanderskapet Anne Lise Lien
Nestleder i forstanderskapet Harald Sehm
Styret:
Medlem Erik Michelsen
Medlem Anne Spjelkavik
Medlem Kjell Øivind Arntzen
Nestleder Monica Lundager
Styreleder Per Lund
Ansatte rep Tone-Carina Loraas
Valgkomiteen:
Medlem Anne Lise Lien
Medlem Harald Sehm
Medlem Harry Kallar