Tillitsvalgte

Periode:   27/04-2017 – april 2018)
Forstanderskapet:
Medlem valg av innskyterne. Harald Sehm
 Medlem valg av innskyterne.  Anne Lise Lien
Medlem valg av innskyterne. Ingrid Karin Solhjem
 Medlem valg av innskyterne. Anne Spjelkavik
Vara valgt av innskyterne Odd Arne Eidem
Vara valgt av innskyterne Tore Norum
Medlem fra Ing. vesenets fagforening Arnljot Worseth
Vara fra Ing. vesenets fagforening Gunnar Berntsen
Medlem fra BSF/BSV Børge Tingstad
Vara fra BSF/BSV Tor Sandstad
Medlem fra Fagforbundet Trondheim Svein Olav Aarlott
Vara fra Fagforbundet Trondheim Toril Indergård
Medlem fra Brannkorpsforeningen Erik Michelsen
Vara fra Brannkorpsforeningen Jørgen Walsøe
Medlem valgt av PTs ansatte Bjørg Utne Larsen
Medlem valgt av PTs ansatte Liv Strømme Hugnes
Vara valgt av PTs ansatte Annelise Asbjørnslett
Leder i forstanderskapet Anne Spjelkavik
Nestleder i forstanderskapet Harald Sehm
Styret:
Medlem Håvard Karlsen
Medlem Karin Skogan Holm
Medlem Per Morten Brobakke
Nestleder Monica Lundager
Styreleder Per Lund
Ansatte rep Tone-Carina Loraas
Vara ansatte rep Christer Nævdal
Valgkomiteen:
Medlem Anne Lise Lien
Medlem Anne Spjelkavik
Medlem Liv Strømme Hugnes