Historien om PT

Personellservice Trøndelag ble stiftet 15. mars i 1948 under navnet «Trondheim Kommunale Tjenestemenn og Arbeiders Interessekontor». Hele 272 personer tegnet som seg som medlemmer.  

Innskrivningspengene var ti kroner per medlem. Allerede en måned etter stiftelsen kunne interessekontoret tilby medlemmene lån til innskuddet i TOBB-blokkene på Rosenborg, eller Sporveisbygget i Udbyes gate. Maks lån var 2000 kroner.