Bank vs. spareforening

 

Personellservice Trøndelag er en spareforening og har derfor andre regler å forholde seg til enn en ordinær bank. 

Personellservice Trøndelag har ikke bankkonsesjon, og kan heller ikke være medlem av Bankenes sikringsfond. Derfor kommer ikke innskuddene inn under sikringsfondets innskuddsgaranti, og vi er ikke underlagt alminnelige kapitaldekningskrav eller vanlig tilsyn fra myndighetene.

Helge Melkvik, Daglig leder

 

 

Vi har stor respekt for at det er våre medlemmers sparepenger vi er vist tilliten til å forvalte. Det gjør vi ved å drive en forsiktig og trygg virksomhet. Det har vi gjort helt siden 1948.

 

 

 

  • Vi har en egenkapital på 122,6 millioner (per 31.12.2020).
  • Våre medlemmer er fast ansatt/pensjonister med trygge jobber i offentlig sektor.
  • Vi har meget god likviditet.
  • Vi eier to etasjer i brygga vi holder hus i og har ingen gjeld.
  • Vi har aldri tapt på boliglån, og har ingen bedriftskunder.
  • Vi har voksne og meget erfarne rådgivere.

Send meg gjerne en epost om du har spørsmål.