Mellomfinansiering = lån mellom kjøp og salg

Hva er mellomfinansiering (MF)?
MF er et kortsiktig lån som gjør det mulig å kjøpe ny bolig før du selger din gamle. I en periode vil du da eie to boliger.
MF vil også være aktuelt hvis du har solgt, men ikke mottatt oppgjør før du overtar ny bolig.

 


Hvordan fungerer MF?

Du får låne penger slik at du  i perioden mellom kjøp av ny bolig og salg av gammel, skal kunne eie to boliger. I denne perioden vil du ha to lån. Et MF-lån som dekker kjøp av ny bolig og det gamle boliglånet du eventuelt måtte ha. I denne perioden kan lånekostnadene bli veldig store, men vi tilbyr avdragsfrihet på MF-lån.  MF-lån innvilges for en periode på inntil 3 måneder og med sikkerhet i både gammel og ny bolig.  Når den gamle boligen er solgt og du har fått oppgjør, innfris det gamle boliglånet og egenkapitalen brukes til å innfri MF-lånet. Om egenkapitalen ikke dekker hele MF-lånet, vil det som står igjen gjøres om til et nytt langsiktig boliglån med nye betingelser.


Hva koster MF?

Nom. rente er pt. 4,82 %
Etableringskostnad er kr. 2.000,-


Eksempel (uten gebyr, omk. og renter):

Verdivurdering av gammel bolig kr 4 000 000,00
Lån på gammel bolig kr 2 000 000,00
Egenkapital i gammel bolig kr 2 000 000,00
Pris på ny bolig kr 5 000 000,00
MF-lån kr 5 000 000,00
Lån på gammel bolig kr 2 000 000,00
Tot. lån i MF-perioden kr 7 000 000,00
Etter salg og mottatt oppgjør:
MF-lån kr 5 000 000,00
Egenkapital gammel bolig kr 2 000 000,00
Tot. lån på ny bolig kr 3 000 000,00

Vurderer du å bytte bolig og har behov for mellomfinansiering er du velkommen til et uforpliktende møte med en av våre rådgivere.

Kontakt meg