Priser kort og betaling

Kort
Betalingskort årsavgift
Varekjøp
Varekjøp i utlandet*
Uttak  minibank
Uttak  minibank i utlandet*
Nødkort fra VISA, (nettokostnad VISA)
Nødkontanter fra VISA, (nettokostnad VISA)
Kontanttjenester i butikk

*Kurspåslag ved bruk i utlandet 1,75 %

275,-
0,-
0,-
5,-
35,-
1.350,-
850,-
15,-

Betaling
Avtalegiro
Fast overføring
Giro/betalingsoppdrag mottatt pr- e-post, etc.
Kvittering pr. giro

0,-
0,-
40,-
30,-

Betaling til utlandet
Swift/hurtig-Swift
Ev. gebyr mottakerbank i tillegg

250,-/500,-

Nettbank
Swift/hurtig-Swift, ev. gebyr mottakerbank i tillegg
Kvittering pr. giro
Alle andre tjenester

60,-/300,-
10,-
0,-

Mobilbank
Kvittering pr. giro
Alle andre tjenester

10,-
0,-

Annet
Gruppelivsforsikring, pr. mnd.
Ekstra kontoutskrift, pr. mnd
Avslutning av medlemskap
Purregebyr
Overtrekksrente

Fra 170,-
30,-
50,-
35,-
18,00 %

BankID – ny kodebrikke ved tap

100,-