Priser innskudd og lån

Innskudd
Smart Spart
Brukskonto

Rente pr. år
2,00 %
0,10 %

Lån
Boliglån inntil 70 % av verdi
Seniorlån, fra fylte 60 år
Mellomfinansiering

Tinglysningskostnader  er ikke medregnet i eff. rente

*1 000.000,- over 20 år
**500.000,- over 20 år
***2 000.000,- over 6 mnd.

Nom. rente
3,14 %
3,65 %
4,82 %

Eff. rente
3,19 % *
3,72 % **
5,12 % ***

Forbrukslån, inntil 50.000,-

*50.000,- over 3 år

10,40 %

11,81 % *

Etableringskostnad forbrukslån
Etableringskostnad boliglån
Etableringskostnad mellomf.
Finansieringsbevis
Betalingsendring
Tinglysning av obligasjon*
Vikelse eller bytte av sikkerhet*
Nedkvittering av pantedokument

*Omk. Statens Kartverk kommer i tillegg

600,-
1500,-
2000,-
2000,-
500,-
500,-
500,-
500,-

Kreditt
PT Kredittkort
Ingen årsgebyr
Uttak minibank
Kontooverf./regningsbetaling

*15.000,- over 12 mnd.

Nom. rente
13,15 %

Eff. rente
13,97 % *

35,- + kurspåslag av VISA 1,75 %
35,- + 1 % av beløp