Priser innskudd og lån

Innskudd
Smart Spart
Brukskonto

Rente pr. år
2,00 %
0,10 %

Lån
Boliglån inntil 70 % av verdi
Boliglån inntil 80 % av verdi
Seniorlån, fra fylte 60 år
Mellomfinansiering

Tinglysningskostnader  er ikke medregnet i eff. rente

*1 000.000,- over 20 år
**500.000,- over 20 år
***2 000.000,- over 6 mnd.

Nom. rente
2,89 %
4,12 %
3,50 %
4,82 %

Eff. rente
2,95 % *
4,22 % *
3,56 % **
5,12 % ***

Forbrukslån, inntil 50.000,-

*50.000,- over 3 år

10,15 %

11,54 % *

Etableringskostnad forbrukslån
Etableringskostnad boliglån
Etableringskostnad mellomf.
Finansieringsbevis
Betalingsendring
Tinglysning av obligasjon*
Vikelse eller bytte av sikkerhet*
Nedkvittering av pantedokument

*Omk. Statens Kartverk kommer i tillegg

600,-
1500,-
2000,-
2000,-
500,-
500,-
500,-
500,-

Kreditt
PT Kredittkort
Ingen årsgebyr
Uttak minibank
Kontooverf./regningsbetaling

*15.000,- over 12 mnd.

Nom. rente
12,90 %

Eff. rente
13,84 % *

35,- + kurspåslag av VISA 1,75 %
35,- + 1 % av beløp