Priser innskudd og lån

Innskudd
Smart Spart
Brukskonto

Rente pr. år
2,15%
0,00%

Lån
Boliglån innenfor 70 %
Seniorlån, fra fylte 60 år
Mellomfinansiering

Tinglysningskostn. ikke medregnet i eff. rente

*    1.000.000,- over 20 år
**   500.000,- over 30 år
***   2.000.000,- over 6 mnd.

Nom. rente
4,25%
5,10%
5,70%

Eff. rente
4,35% *
5,24% **
6,07% ***

Forbrukslån, inntil 50.000,-

*   50.000,- over 3 år

12,40%

13,67% *

Etablering forbrukslån
Etablering boliglån
Etablering mellomf.
Finansieringsbevis
Betalingsendring
Tingl. av obligasjon*
Nedkvitt. av pantedok.
Vikelse/bytte av sikkerh.*

*+ omk. til Statens Kartverk

600,-
1500,-
2000,-
2000,-
500,-
500,-
500,-
500,-