Påsken – Betalingsfrister

Overføringer

Overføringer mellom konto innen Personellservice går umiddelbart, dersom oppdraget legges inn med forfall samme dag.

Betalingsfrister – Regninger

Siste mulige forfall for regninger registrert i nettbank er onsdag 17. april. Regninger som skal være betalt på denne dagen må være registrert innen kl. 13.45. 

Regninger for manuell behandling hos Personellservice må være innlevert innen tirsdag 16. april kl. 13.00.

Regninger som er registrert/innlevert etter disse fristene, vil ikke bli belastet før etter påske. Første mulige forfall etter påske er tirsdag 23. april.