Påsken – Åpningstider

Ekspedisjonen har følgende åpningstid:

Mandag 15. april

Tirsdag 16. april

Onsdag 17. april

Telefonen besvares fra kl. 0800

Kl. 0900 – Kl. 1500

Kl. 0900 – Kl. 1500

STENGT