Historie

Historien om Personellservice Trøndelag

Personellservice Trøndelag ble stiftet 15. mars i 1948 under navnet «Trondheim Kommunale Tjenestemenn og Arbeiders Interessekontor». Hele 272 personer tegnet som seg som medlemmer. Formålet var i følge de første vedtektene:

  • Å samle kommunens arbeidstakere til et økonomisk samvirke og å fremme sparetanken
  • Å gi medlemmene høve til rentebærende anbringelse av oppsparte midler
  • Å bistå medlemmene med betaling av større faste utgifter som skatter, renter og avdrag på lån, livspoliser m.v. ved å fordele disse utgifter jevnt utover et omforenet tidsrom i form av månedlige eller ukentlige trekk i lønn.
  • Å yte medlemmene lån.
  • Å opprette kontrakter med firmaer og skaffe medlemmene fordelaktige kjøpevilkår.
  • Å foreta innkjøp i fellesskap for medlemmene.

Innskrivningspengene var ti kroner per medlem. Allerede en måned etter stiftelsen kunne interessekontoret tilby medlemmene lån til innskuddet i TOBB-blokkene på Rosenborg, eller Sporveisbygget i Udbyes gate. Maks lån var 2000 kroner.