Nyttårsbrev 2021

Godt nyttår og takk for at du er medlem i Personellservice Trøndelag(PT)

 

Året vi nettopp har lagt bak oss har vært krevende for alle, spesielt for de som bor alene.

Vi har dog svært lite å klage over. Ingen ansatte har vært permitterte, og våre medlemmer har i stor grad sikre og trygge jobber eller pensjonsutbetalinger som ikke er berørt av Covid-19.


Hvordan gikk det med oss i 2020?

Nyttårsaften utbetalte vi nærmere 20 millioner i rente til våre mange sparemedlemmer. Vi er stolte av at vi sannsynligvis har landets beste sparerente med 1,50% fra første krone. Rentenivået er som kjent lavt i Norge, og de fleste tilbyr en innskuddsrente nærmere 0% enn 1%.

Når det gjelder resultatet for 2020 er det ikke ferdig, men alt tyder på at vi ender med et overskudd på vel 15 millioner. Dette er det neste beste resultatet siden vi ble etablert i 1948.

Vi har som du kanskje vet ingen eiere som skal ha utbytte, så hele overskuddet legges til egenkapitalen. Dette bidrar til å gjøre oss enda mer solide. Vi har også en historisk god likviditet.

Vi har i 2020 fått mange tilbakemeldinger på at det har vært godt å kunne ringe oss, uten å måtte taste 1-2 eller 7 først. Du har kanskje ikke merket det, men gjennom året har de fleste ansatte i lange perioder jobbet hjemmefra. De fortjener virkelig ros for å ha løst en ny arbeidshverdag på en flott måte.

Vi synes jo det er artigst når vi kan være sammen på arbeidsplassen vår.  

Kan du tjene på å flytte til Jbf?

Helt tilslutt vil jeg nevne vår nye samarbeidsavtale med Jernbanens bank og forsikring(Jbf) hvor våre medlemmer har en eksklusiv mulighet til å tegne forsikringer de færreste har tilgang til. Det er lurt å ta en sjekk, det kan lønne seg. Mer informasjon finner du her på vår hjemmeside under Forsikre/Jbf

Helge Melkvik, Daglig leder