Gruppeliv

Gunstig gruppelivsforsikring

Alle som har gjeld har behov for livsforsikring, slik at hele eller deler av gjelden slettes ved eventuelt dødsfall. Gruppelivsforsikringen utbetales ved dødsfall, uansett årsak. Offentlig ansatte har 10 G (pt. Kr 968.830,-) i gruppelivsdekning fra arbeidsgiver, og det er i mange tilfeller ikke nok til å dekke all gjeld.

Forsikringen kan tegnes av alle medlemmer av Personellservice Trøndelag som er helt arbeidsdyktige. Det kan tegnes gruppelivsforsikring på 5G, 10G, 15G, 20G eller 25G.

Uansett valgt forsikringsdekning omfatter forsikringen en ulykkesdekning på 8G (1G pt. 96.883,-).  Fra fylte 46 år nedtrappes forsikringssummen hvert år med 0,25 G pr. 5G.

Vilkår

Opprett gruppeliv