BankID

I samarbeid med Cultura Bank kan vi nå tilby BankID til deg som bruker oss til «alt»

For å få BankID må du avtale tid på tlf. 72 54 21 30.

Vi gjør oppmerksom på at alle må legitimere seg med gyldig pass.


 

For best mulig sikkerhet:

  • Passord for pålogging skal holdes hemmelig
  • Kodebrikken er personlig og må oppbevares på et trygt sted
  • Ikke oppbevar kodebrikken sammen med passord
  • Tapt kodebrikke må sperres, ring +47 22 99 51 99