BankID

I samarbeid med Cultura Bank kan vi nå tilby BankID til deg som bruker oss til «alt»

BankID får du ved personlig oppmøte hos oss hvor du må legitimere deg med gyldig pass.

Vi gjør oppmerksom på at alle må legitimere seg med gyldig pass.


 

For best mulig sikkerhet:

  • Passord for pålogging skal holdes hemmelig
  • Kodebrikken er personlig og må oppbevares på et trygt sted
  • Ikke oppbevar kodebrikken sammen med passord
  • Tapt kodebrikke må sperres, ring +47 22 99 51 99