AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Vi sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du må bare passe på at det er nok penger på konto.

Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av oss. Du mottar et varsel før pengene trekkes på konto. Varselet viser spesifisert beløp og dato for betaling. Du kan også enkelt endre eller stoppe betalingen i nettbanken eller ved å kontakte oss. AvtaleGiro passer godt for tjenester som strøm, avis, forsikring, husleie, kommunale avgifter, treningsavgift og lån.
 


To ulike måter å oppette Avtalegiro på i nettbanken:

  1. Når du betaler en regning i nettbanken til en bedrift som tilbyr AvtaleGiro, vil du bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å takke ja opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft. Husk at du må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivert.
  2. Legg inn en regning på 1 krone med dato frem i tid og med KID- og kontonummeret du har mottatt fra betalingsmottaker. Handlingen trigger et forslag om å starte AvtaleGiro på betalingen. Når du har godtatt forslaget kan du slette betalingen på 1 krone i forfallsoversikten din. Husk at det kan ta noen uker fra du godtar forslaget fram til betaling går automatisk.

 

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelpe med opprettelse av Avtalegiro.